Budowa domu – działka

Osoba, która chce wybudować dom, musi przejść przez długi proces budowlany. Rozpoczyna się on od zakupu działki budowlanej. Nabyć tę nieruchomość można na dwie możliwości. Możemy od razu kupić działkę budowlaną, lub też możemy zakupić działkę rolną, którą następnie odrolnimy. Ta druga możliwość wiąże się z wieloma formalnościami, przez które musimy przejść zanim będzie ona przekształcona na działkę budowlaną. Przed zakupem działki, bez względu na to czy będzie to działka budowlana czy rolna, każdy inwestor powinien sprawić stan prawny działki, jak również i zapoznać się z perspektywami związanymi z planowanym zagospodarowaniem otoczenia. Tak więc jak już powiedzieliśmy na samym początku sprawdzamy nieruchomość. W tym celu udajemy się do Sądu rejonowego. Wgląd do księgi wieczystej daje nam szanse na sprawdzenia, jaki jest stan prawny danej działki. Chodzi tutaj głównie o sprawdzenie, czy dana osoba jest prawdziwym właścicielem działki oraz czy jest to działka zadłużona hipotecznie. Również przed zakupem działki budowlanej konieczne jest ustalenie jej przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego. Chodzi tutaj głównie o sprawdzenie, czy działka jest przeznaczona pod jednorodzinną zabudowę. W miejscowym planie i warunkach zabudowy dowiemy się między innymi o wielkości powierzchni zabudowy, kształcie dachu, stopnia jego nachylenia, liczbie kondygnacji, itp.