Budownictwo drogowe Rzymian

Budownictwo drogowe Rzymian

Niedościgłymi mistrzami starożytności w budowaniu rzeczy trwałych, praktycznych i wiecznych, są chyba Rzymianie. Nie byli uznawani za naród najbardziej kreatywny, bo prawda jest taka, że większość rzeczy, jakie tworzyli, wymyśliły inne narody, ale to właśnie Rzymianie doprowadzali ich budowę do perfekcji i upowszechnili na tyle, że można było te konstrukcje wznosić w wielu miejscach. Budownictwo, szczególnie to drogowe wzbudza podziw do dnia dzisiejszego. Powiedzenie, że „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” nie było bezpodstawne. Rzymianie dobrze wiedzieli, że drogi są krwioobiegiem państwa. Że dzięki nim można się szybko i sprawnie komunikować z odległymi prowincjami i szybko reagować na ewentualne zagrożenia. Dlatego przywiązywali ogromną wagę do ich jakości. Aż do przesady można by powiedzieć. Specjaliści, którzy zajmowali się badaniem dróg, które tworzyli Rzymianie, nie mogli wyjść z podziwu nad solidnością ich konstrukcji. Nie poprzestawali oni bowiem na położeniu kamiennej nawierzchni. Robili głębokie wykopy w które warstwowo wkładali kamienie, które dodatkowo łączyli spoiwem. Są one często porównywane do muru ułożonego w ziemi. Obliczone były na setki lat istnienia bez potrzeby remontu. Większość z nich przetrwała o wiele dłużej, bo do czasów dzisiejszych i nie nosi oznak całkowitego zużycia.