Czas obowiązkowej kontroli

Czas obowiązkowej kontroli

Dobrze jest obeznać się w projekcie budowlanym. Dzięki temu możemy prowadzić ustalenia z architektami, którzy przygotowują dla nas indywidualny projekt domku jednorodzinnego. Tutaj każdy inwestor chce mieć wpływ na to, jak będzie przedstawiał się jego przyszły dom. Dobrze, aby tak było w naszym przypadku. Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli wynika z działania właściwego organu. Dokonuje się tego przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. Musi taki właściwy organ powiadomić w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Inwestor posiada obowiązek zapewnić taką kontrolę w wyznaczonym terminie. Właściwy organ po czasie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, decyduje się na utworzenie protokołu w kilku egzemplarzach. Jest o tym zapewniony inwestor po przeprowadzeniu kontroli, organowi wyższego stopnia, jak i właściwemu organowi. To możliwe przekazanie protokołu w formie elektronicznej. Mogą powstawać pewne nieprawidłowości, które wynikają z obowiązkowej kontroli. Jest wymierzana karana, która jest dokładnie ustalona przez organ właściwy. Inwestor tutaj musi zdecydować się na ponoszenie takich kosztów, jak i zapewnić sobie poprawę stanu danego obiektu budowlanego. Tam to kontrola zostanie po pewnym czasie ponownie przeprowadzona. Wtedy też należy też poczynić pewne przygotowania budowlane.