Dom posiadający drewniany szkielet

Dom posiadający drewniany szkielet

Budowanie domów metodą szkieletową polega na tym, że główna konstrukcja domu wykonana jest z wiotkich elementów, a następnie wypełniona odpowiednim materiałem izolacyjnym. Domy tego typu można budować trzema sposobami: od razu na placu budowy z tzw. „patyków”, budowanie z przygotowanych w fabryce prefabrykatów lub budowanie z wielkowymiarowych modułów. W przypadku domu ze szkieletem drewnianym stosuje się do budowy konstrukcji ścian , dachów i stropów drewno sosnowe II i III klasy o bardzo dobrej jakości. Na ściany, stropy i połacie dachowe stosuje się najczęściej płyty drewnopochodne, sklejki lub płyty gipsowo- włóknowe. Najlepiej cały szkielet domu postawić na fundamencie z bloczków betonowych, ale musi on być równy i płaski. Wszystkie elementy należy odizolować wilgociowo i termicznie od podłoża i ustawić na odpowiedniej wysokości. Jeśli chcemy możemy też zrobić piwnicę, ale znacznie wtedy zwiększa się koszt budowy. Ściany zewnętrzne wykonuje się z prefabrykatów, a następnie ociepla. Na konstrukcję stropów składają się drewniane belki lub drewniano-płytowe, które wypełnia się materiałem termoizolacyjnym. Najczęściej stosowanym w takim budownictwie jest dach krokwiowy, krokwiowo- jętkowy lub kratownica. Połacie dachowe muszą być ocieplone i osłonięte folią paroizolacyjną. Elewacja domu może być wykonana w różny sposób. Mogą to być panele termoizolacyjne z warstwą płytek klinkierowych. Można też użyć szalówek, lub płytek elewacyjnych imitujących klinkier.