Inżynier produkcji budowlanej obowiązki i kompetencje

Inżynier produkcji budowlanej obowiązki i kompetencje

Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania, zwana też inżynierią wykonawczą jest to dział wiedzy technicznej, a konkretnie, dział inżynierii lądowej, związany praktycznie z całokształtem funkcjonowania wykonawstwa budowlanego oraz przemysłu budowlanego. Inżynieria produkcji budowlanej z punktu widzenia realizacji należy do działów wiedzy, który zajmuje się wszystkim tym, co jest konieczne dla zaplanowania i organizacji placu budowy oraz zaopatrzeniu go we wszelką konieczną infrastrukturę konieczną dla przygotowania konstrukcji i zrealizowania procesu budowy. Często zdarza się tak, że inżynierowie produkcji budowlanej są w istocie biznesmenami, którzy podpisują umowy z kontrahentami, negocjują warunki i nadzorują wszelkie operacje pod względem logistycznym w oparciu o aktualne ceny materiałów budowlanych. Ponadto inżynieria produkcji budowlanej zajmuje się całokształtem problematyki i funkcjonowania przemysłu oraz każdego przedsiębiorstwa budowlanego. Ingeruje w procesy realizacji i wykonawstwa budownictwa przemysłowego. Inżynierię produkcji budowlanej jako dyscyplinę wiedzy technicznej podzielić na takie mniejsze dyscypliny jak: zarządzanie, ekonomika, technologia i zastosowanie badań operacyjnych dla wdrażania systemów kontrolowania jakości, organizacja, metodologia projektowania realizacji budowy oraz mechanizacja.