Kiedy wstrzymanie robót

Kiedy wstrzymanie robót

Dobrze jest zapewnić sobie bezpieczeństwo, w przypadku wykonywania pewnych prac budowlanych. Dzięki temu mamy pewność, że zostaną wprowadzone w życie wszelkie założenia projektu budowlanego. Podczas postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych dostrzegamy, że występuje możliwość nałożenia obowiązku przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, odpowiednich ocen technicznych, ekspertyz. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych nie jest ważne po upływie okresu 2 miesięcy od dnia doręczenia. Przy tym właściwy organ jest w stanie pomimo wstrzymania robót nakazać w drodze decyzji jego rozbiórkę, części budynku budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia, doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego, rozbiórkę obiektu budowlanego, czy jego części. Przyznamy, że wszelkie projekty, na które się decydujemy powinny zostać wykonane na wysokim poziomie. Gdy będziemy brali pod uwagę taką zasadę działania, to zapewne dana inwestycja budowlana również będzie mogła znajdować się na wysokim poziomie. Należy zastanowić się nad wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Budownictwo zapewnia nam rozwiązania tańsze, a przy tym bardziej skuteczniejsze. Aby takie działania przynosiły nam korzyść, to należy jeszcze uwzględnić wybór odpowiednich materiałów i wyrobów budowlanych.