Obiekty modułowe przykłady wykorzystania

Obiekty modułowe przykłady wykorzystania

Budynki modułowe (kontenerowe), zbudowane poprzez złożenie gotowych elementów, z jednej strony budzą zachwyt jako praktyczne rozwiązanie dla szybkiego urządzenia miejsca pracy, budynku funkcjonalnego (np. magazyn, szopa, barak sanitarny na placu budowy), budynku użyteczności publicznej (jak szkoła, przedszkole, żłobek), sklepów czy punktów usługowych (stacja benzynowa, mała gastronomia itp.) Jedną z poważniejszych wad tego typu konstrukcji jest ich niewielka trwałość. Jednakże to, co uznajemy za wadę jest też jednocześnie największą zaletą tego typu konstrukcji, gdyż są one lekkie, przez co są bezpieczniejsze w warunkach zagrożenia klęskami żywiołowymi. Taki budynek, gdy się zawali w wyniku trzęsienia ziemi, wichury lub powodzi nie pogrzebie tak łatwo swoich mieszkańców pod gruzami. Z drugiej strony kolejną zaletą jest fakt, iż równie łatwo jak się stawia, można również rozebrać tego typu budynek, w zależności od zmiennych planów czy zmieniającej się koniunktury. Wszelkie budynki pomocnicze, magazynowe i sanitarne nie są przecież potrzebne po zakończeniu budowy, ich pozostawanie w pobliżu gotowych budynków byłoby niepotrzebne, nieestetyczne i niewskazane, zatem należy je rozebrać, co można uczynić w sposób nader łatwy. Podobnie można podstąpić z punktami usługowymi – gdy kończy się koniunktura, budynki można w sposób szybki i prosty rozebrać.