Osuszanie gruntu pod budowę

Osuszanie gruntu pod budowę

W sytuacji, kiedy rozpoczynamy budowę nowego domu bardzo często należy wpierw osuszyć grunt przeznaczony na budynku. Dodatkowo w bardzo wielu przypadkach musimy także osuszać ściany budynku, który to w tym miejscu chcemy posadowić. W niektórych przypadkach wcale nie trzeba tego robić, jednakże, kiedy już pojawi się wilgoć, wówczas to powinniśmy podjąć pierwsze niezwykle ważne kroki, aby ją zlikwidować. Wilgoć należy zlikwidować we wszystkich elementach, jakie istnieją w naszym budynku. Obecnie specjaliści wymieniają dwie główne metody, dzięki którym można osuszać ściany. Z tego też względu możemy wyróżnić osuszanie inwazyjne oraz nieinwazyjne. W chwili, kiedy to decydujemy się na zastosowanie osuszania nieinwazyjnego wówczas to w jego skład możemy zaliczyć absorpcję, kondensację, a także iniekcję oraz mikrofalę. W chwili, kiedy mówimy o nagrzewaniu mamy na myśli wykorzystanie nagrzewnic. Owe urządzenia umieszcza się w zawilgoconych pomieszczeniach, a dzięki ich pracy następuje osuszenie ścian. Cechą charakterystyczną jest to, że owe urządzenia nagrzewają się do dużej temperatury, a tym samym w pomieszczeniu, w jakim zostały umieszczone dochodzi do intensywnego odparowania wilgoci. Dzięki temu z kolei dochodzi także do uzyskania równowagi wilgotności, która to istnieje w danym pomieszczeniu i którą z reguły należy obniżyć. Doskonałą z metod na pozbycie się wilgoci jest także absorpcja, która to polega głównie na odebraniu wody z miejsc, które to są zanadto zawilgocone. Podczas wykonywania tej czynności najczęściej używa się żelu silikonowego lub krzemionkowego, który to ma doskonałe możliwości, aby wchłaniać istniejącą w otoczeniu wilgoć. Inną metodą służącą do osuszania ścian jest kondensacja. Ten typ polega na osuszaniu powietrza. Taką metodę otrzymuje się za pomocą skroplenia pary wodnej, jaka to znajduje się w urządzeniu. Stosując metodę, jaką jest kondensacja bardzo szybko można uzyskać obniżenie poziomu wilgoci, które to istnieje w ścianach tworzonego przez nas budynku. Rzadziej wykonuje się procesy takie jak mikrofale, w których to występuje tylko powierzchniowe nagrzewanie muru. Dodatkowo metoda ta jest szkodliwa dla organizmów żywych, oraz dla całego naszego otoczenia.