Drewno, jako budulec domów

Drewno, jako budulec domów

Projekty domów drewnianych są bardzo cenione na rynku budowlanych głównie, dlatego, że drewno ma wiele właściwości, które są o wiele bardziej wartościowe, niż tych materiałów, które wykonane są z tworzyw sztucznych. Projekty domów drewnianych uwzględniają też, jakie gatunki należy stosować, by dom był trwały, mocny, a przede wszystkim, jakie drzewo musi posiadać właściwości, by mogło nadawać się na budowę nowego budynku mieszkalnego. Ważne jest by drzewo było zdrowe i spełniało wymogi, jakie stawiają im normy, które zajarają projekty domów drewnianych. Po ścięciu drzewa barwa jego zazwyczaj ciemnieje, przy czym u niektórych gatunków przybiera kolor ceglastoczerwony, u innych, jak na przykład u świerka, drewno pozostawia w swojej naturalnej barwie. Projekty domów drewnianych do budowy domu wybierają te drzewa, które charakteryzują się jednolitą barwą. Plamy i smugi mogą świadczyć o ty, że zostało ono zaatakowane przez grzyby. Typowymi zmianami zabarwienia są, więc sinizna, brunatnienie, plamy czerwone, żółte, niebieskie, różowe i inne. Określenie prawidłowej barwy drewna, które można przeznaczyć na budowę domów drewnianych, można przeprowadzić metodą opisową. Projekty domów drewnianych oprócz tego, ze zawierają informacje o posadowieniu budynku na działce, jego parametry, czy też układ pokoi i rozmieszczenie okien, to ich cechą charakterystyczną jest też to, że zawierają własności fizyczne drewna, które powinny być użyte podczas prowadzania projektów domów drewnianych w czyn. Pierwszą cechą charakterystyczną drewna jest, więc wilgotność bezwzględna, którą wyraża się w procentach. Jest to, więc wyrażony w procentach stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna całkowicie wysuszonego. Projekty domów drewnianych podkreślają, że drewno absolutnie suche nie występuje w warunkach naturalnych. Wilgotność równą zeru można uzyskać przez suszenie drewna w temperaturze 103 stopnie Celsjusza. Drewno suszone na otwartej przestrzeni i osłonięte od opadów atmosferycznych osiąga w polskich warunkach klimatycznych wilgotność około dwudziestu procent. Zwiększając wilgoć względną powietrza, jakie może mieć drewno w skutek pochłaniania wody i pary wodnej z otoczenia budynku. Włókna drewna osiągają wówczas stan pełnego nasycenia.