Inżynieria lądowa czym się zajmuje

Inżynieria lądowa czym się zajmuje

Inżynieria lądowa zajmuje się od podstaw tym wszystkim, co jest związane z projektowaniem (architektura) i budownictwem, to znaczy tworzeniem budowli od podstaw. Przede wszystkim zadaniem inżyniera jest wybór i akceptacja najlepszego projektu architektonicznego (niekiedy także projektowanie), oraz właściwe nadzorowanie pracami budowlanymi tak, by efekt końcowy był zgodny z założeniami początkowymi, a ogólna koncepcja i wykonanie optymalne. Niekiedy projekt wymaga modyfikacji na bieżąco, z powodu napotkania nieoczekiwanych problemów, napotkania innych niż przewidywane warunków hydrogeologicznych, czy też nieprzewidywanych zmiennych czynników atmosferycznych. Inżynier budownictwa musi być przede wszystkim elastyczny i tak wykorzystać czas, środki materiałowe i siłę żywą, by dostosować się również do zmiennych czy nieprzewidzianie występujących niekorzystnych warunków pracy. Pierwsi inżynierowie pracowali w znacznie trudniejszych warunkach, stąd musieli się wykazywać znacznie większą elastycznością niż współcześni. W czasach gdy budowano piramidy w Egipcie nie były znane technologie, które dzisiaj pozwalają z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić występowanie pod ziemią cieków wodnych czy surowców mineralnych, stąd ich umiejętność przewidywania musiała być znacznie bardziej wyostrzona, zaś elastyczność – znacznie większa.