Edukacja i uprawnienia inżyniera budownictwa

Edukacja i uprawnienia inżyniera budownictwa

Chcąc wykonywać zawód i inżyniera należy ukończyć studia, które w zależności od toku i czasu trwania dają tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa lub po prostu inżyniera budownictwa (odpowiednik licencjatu). Podczas sześcioletnich zwykle studiów przyszli inżynierowie zdobywają wiedzę i kompetencje z dziedziny matematyki, fizyki, zarządzania projektami, projektowania, a także nowoczesnych technologii związanych z inżynierią lądową. Studenci podczas edukacji wybierają sobie specjalizację, co ma wpływ na dalszą ścieżkę edukacji i kariery. Wcześniej na polskich uczelniach można było uzyskać tytuł magistra inżyniera budownictwa podczas jednolitych studiów magisterskich, obecnie chcąc uzyskać tytuł magistra inżyniera budownictwa należy po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera budownictwa podjąć dwuletnie studia uzupełniające. W Polsce tytuł zawodowy inżyniera budownictwa daje uprawnienia do wykonywania prostszych prac technicznych budowlanych, a po odbyciu obowiązkowej praktyki daje uprawnienia budowlane, co związane jest zwykle z dalszym kształceniem się w wybranej specjalności inżynierskiej. Nazwisko magistra inżyniera, który zdobył uprawnienia zostaje wpisane na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W większości krajów tytuł zawodowy magistra daje uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.