Mechanika konstrukcji wszystko dla nowoczesnego budownictwa

Mechanika konstrukcji  wszystko dla nowoczesnego budownictwa

Mechanika konstrukcji to dziedzina pokrewna i wspomagająca dla budownictwa. Wiedza z tej dyscypliny jest zdobywana i nieustannie rozszerzana, weryfikowana i modyfikowana przez inżynierów budownictwa, który zgłębiają tę właśnie specjalność. Ponieważ wciąż powstają coraz to nowocześniejsze materiały, a jednocześnie warunki środowiskowe w wyniku anomalii coraz trudniej przewidzieć, jest to dyscyplina niezbędna dla budowania w sposób ekonomiczny, ergonomiczny i bezpieczny. Inżynier mechanik konstrukcji musi w oparciu o dostarczone wyniki badań geologicznych i hydrologicznych wybrać lub zaprojektować taką konstrukcję budynku (przede wszystkim skupia się na fundamentach), aby efekt końcowy był optymalny. Wskutek analizy mechaniki konstrukcji obiektu budowlanego zdefiniowane zostają siły działające na budynek i prowadzące do jego zniszczenia. Celem mechaniki konstrukcji jest opracowanie takiego projektu i z użyciem takich materiałów, aby całość była odporna na zniszczenia, zarówno te spowodowane działaniem sił zewnętrznych, jak wewnętrznych napięć i zmęczeniem materiału. W zależności od specyfiki warunków, pod kątem których prowadzone są badania (na przykład wytrzymałość budynków w warunkach wyjątkowo niskich lub ekstremalnie wysokich temperatur), mechanika konstrukcji dzieli się na kilka dziedzin podległych, jak na przykład inżynieria zapobiegania trzęsieniom ziemi.