Główny inspektor budowlany

Główny inspektor budowlany

Występuje kilka możliwości na temat użytkowania nieruchomości. Tutaj inwestorzy przekonują się o tym, że zarówno jej wynajmowanie, czy dokonywanie sprzedaży jest cennym rozwiązaniem. Zadaniem administracji architektoniczno budowlanej możemy zaliczyć postępowanie wojewody, starosty oraz Głównego inspektora Budowlanego. Zadania nadzoru budowlanego wykonują organy takiej ,jak powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda poprzez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, Główny inspektor nadzoru budowlanego. Postępowania w momencie występowania katastrofy budowlanej są ściśle określone. Uwzględniają one również na przedstawieniu przyczyn, które mogły mieć tutaj wpływ na jej wystąpienie. Komisja będzie miała na celu prześledzenie stanu technicznego takiej budowy, jak i stwierdzić, czy to właściciel, użytkownik, zarządca obiektu budowlanego miał wpływ na powstanie. Jest w stanie tutaj wina przedstawiać się w przypadku innych osób, na przykład inwestora autorskiego, kierownika budowlanego, producenta wyrobów budowlanych. Takie badania na temat tego typu katastrofy budowlanej są prowadzone w bardzo dokładny sposób. Są w stanie szybko stwierdzić, jakie przyczyny były tutaj najważniejsze. Następnie możemy zająć się działaniami, które mają na celu zwiększenie wartości danej nieruchomości.