Kiedy zakończenia budowy

Kiedy zakończenia budowy

Warto jest zaznaczyć, że tworzenie budowy obiektu budowlanego jest zależne od założeń, które przedstawia projekt. Dlatego inwestor wraz z architektem stara się opracować taki projekt, który będzie spełniał odpowiednie wymagania, kryteria. Powinniśmy zadbać o zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, gdzie inwestor jest zobowiązany przedstawić oświadczenie kierownika budowy, oryginał dziennika budowy. Jakie rzeczy widnieją w oświadczeniu kierownika budowy? Ma on na celu doprowadzenie do należytego stanu, porządku terenu budowy, dróg, ulic, sąsiedniej nieruchomości, budynku i lokalu, oraz bierze pod uwagę zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami. Inwestor jest zobowiązany potwierdzić, zgodnie z innymi przepisami, obiór wykonanych przyłączy, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Odpowiednie działania w taki sposób na pewno są w stanie przedstawić poziom budowy na wysokim poziomie. Dokładnie widzimy, że budownictwo jest szczególnie związane z prawem budowlanym. Wszelkie prace i działania na rzecz inwestycji obiektu budowlanego powinny uwzględniać takie prawa. Należy jeszcze zapewnić danym obiektom budowlanym kontrolę, która zadecyduje o użytkowaniu obiektu.