Kiedy zmiana projektu

Kiedy zmiana projektu

W pewnym momencie inwestor zmienia zdanie, jeśli chodzi o projekt budowlany. Jak należy w takim przypadku uczynić? Jeśli dochodzi do zmian w sposób istotny do zatwierdzonego projektu, warunków pozwolenia na budowę, to trzeba dołączyć odpowiednią kopię rysunków, które zaliczają się do zatwierdzonego projektu budowlanego. Należy przedstawić tam wszelkie zmiany, które zostały naniesione. Tego typu oświadczenie musi być jeszcze potwierdzone przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego. Powinniśmy zainteresować się poziomem naszej inwestycji budowlanej. Dotyczy to przekonania się, w jaki sposób są wykonywane wszelkie prace budowlane. Ekipa budowlana stara się stosować do wszelkich zaleceń danego projektanta. On odpowiada tutaj za wprowadzenie założeń, które możemy widzieć w samym projekcie budowlanym. Odpowiednia dokładność ma tutaj bardzo istotne znaczenie. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę obowiązki, które posiada inwestor autorski, jak inne osoby, które powinny mieć wpływ na sam wynik takiej budowy obiektu budowlanego. Zapewnia to możliwość do zastosowania się wszelkich ustaleń prawnych budownictwa. Takie postępowanie jest istotne, ponieważ ma wpływ na utworzenie projektu, który będzie w pełni uwzględniał nasze wymagania, a przy tym wszelkie przepisy budowlane, jak i przejdzie pozytywnie kontrolę budowlaną.