Kto Głównym Inspektorem

Kto Głównym Inspektorem

W przepisach budowlanych możemy zauważyć wiele zasad związanych z tworzeniem nieruchomości. Muszą być one brane pod uwagę przez samych projektantów nieruchomości. Dlatego w projekcie budowlanym zostają one w sposób dokładny przedstawione. Zespół, który jest powołany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ma na celu prowadzenie naboru na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Muszą oni zdecydować się na wybranie minimum 3 kandydatów, których doświadczenie i wiedza zapewniają przedstawienie najlepszych kandydatów. Uwzględnia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę która jest niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku. Jeszcze członek zespołu, osoba, posiada obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, które dotyczą osób ubiegających się o stanowisko, zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Umożliwia to dalszy wybór Głównego inspektora nadzoru budowlanego. Dzięki temu osoby mogą być następnie odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli pewnych obiektów budowlanych, które znajdują się na określonym terenie, lokalizacji. Jakość rynku budowlanego jest zależna także uwzględnieniu pewnych materiałów budowlanych w projekcie.