Podział działki

Wiele działek budowlanych są bardzo duże. Czasami konieczny jest ich podział, aby możliwe było ich późniejsze sprzedanie. W szczególności podział konieczny działek jest wtedy gdy są to terenu bardzo atrakcyjne, a więc i drogie. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest podział, bo nikt nie kupi tak dużej działki, która będzie droga i na którą w sumie stać nas nie będzie. Podziału działek można dokonywać wtedy, gdy będzie to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodność ta nie ma dotyczyć tylko i wyłącznie przeznaczenia terenu, ale również i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek. Chodzi tutaj między innymi o sprawdzenie czy na wydzielonych nieruchomościach możliwe będzie wybudowanie domzzu. Nie w każdych sytuacjach możliwy jest podział działek budowlanych. Między innymi nie jest możliwe wtedy gdy projektowane do wydzielenia działki nie będą miały dostępu do drogi publicznej. Tutaj jednak chcemy coś powiedzieć, by nie było to źle zrozumiane. Nie ma konieczność, by ten dostęp był bezpośrednio do drogi. Za taki dostęp uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej. Kiedy bardzo atrakcyjna działka zostanie podzielona na mniejsze, tak, że przeznaczenie jej dotyczyć będzie zabudowy jednorodzinnej, to jak najbardziej w szybkim czasie zostaną znalezieni właściciele takich działek.