Posiadanie własności

Dzisiejsze prawo demokratycznych krajów opiera się w wielu przypadkach na filarach wiedzy wzniesionych już przez starożytnych filozofów, którzy to jako pierwsi planowali kształt idealnych prawnych kodeksów. Jednym z niepodważalnych filarów współczesnych liberalnych systemów prawnych jest niezbywalne prawo własności obywatela W niektórych krajach tylko i wyłącznie wyjątkowe sytuacje mogą pozwolić rządowi lub jego organom na odebranie obywatelom nieruchomości jak domy czy mieszkania, lub zarekwirowanie pojazdu do konkretnych celów. Wiele demokracji boi się jednak i przed takimi regulacjami prawnymi obawiając się słusznie, że pojawić może się władza tak wpływowy, że gotowy wykorzystać te zapisy do niezgodnego i niegodnego z prawem zajmowania obcych domów. Dlatego też większość systemów stara się własność prywatną zabezpieczać nawet w okresie wyjątkowych konfliktów zbrojnych. Niemal w każdym natomiast kraju obywatele, którym zarekwirowano dom lub mieszkanie, mogą liczyć na bardzo sowite odszkodowania w przypadku jakichkolwiek strat związanych z chwilowym pozbawieniem władzy nad swoją własnością. Nowoczesne mechanizmy prawne pozwalają także na dochodzenie swoich praw nie tylko w obrębie własnego systemu prawnego, ale także roszczenie w sądach i trybunałach o charakterze międzynarodowym.