Sprawdzenie warunków pod zabudowę

Gdy wypatrzyliśmy już działkę spełniającą nasze oczekiwania: wspaniała okolica, idealna wielkość i niczego sobie kształt, to wydaje się, ze jesteśmy już w domu. Czasem jednak takie działki nie mają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wtedy możliwe jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Niestety bywa również i tak, ze nie tylko brak miejscowego planu zagospodarowania oraz otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu będzie również nie osiągalna, to w takiej sytuacji powinniśmy poszukać innej posesji. My jednak w artykule chcemy zwrócić uwagę na to co należy zrobić kiedy brak jest planu miejscowego a możliwe jest otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy. Konieczne jest przede wszystkim złożenie wniosku o wydanie takiej decyzji. Należy wiedzieć, że złożenie takiego wniosku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Większość urzędów posiada już gotowe wzory wniosków. Wtedy wystarczy je wypełnić i dostarczyć do urzędy. Jeśli decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana, to wtedy powinniśmy na niej znaleźć wiele bardzo istotnych elementów. Między innymi znajdziemy tam informacje o rodzaju inwestycji, jaka może zostać wybudowana na tym terenie, o warunkach wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o warunkach zabudowy i wykorzystania terenu, o zasadach funkcjonowania infrastruktury i komunikacji, o ochronie interesów osób postronnych.