Typowe grunty budowlane

Grunt budowlany to oczywiście podłoże na którym wybudowany jest dom. Kiedy mamy w planach budowę domu, to musimy kupić działkę budowlaną, czyli grunt na której ta inwestycja zostanie zrealizowana. Wyróżnić można kilka rodzajów gruntu budowlanego. My w tym artykule pragniemy zwrócić uwagę na najlepszy grunt do posadowienia domu. Chodzi tutaj o grunt mineralny rodzimy, który dzieli się na spoisty i niespoisty. Grunt rodzimy to inaczej grunt naturalny, który powstał na skutek procesów geologicznych, czyli bez ingerencji człowieka. Oprócz gruntu rodzimego, również wyróżniamy grunt organiczny jak również i nasypowy. One jednak powstały pod wpływem działalności prowadzonej przez człowieka. Grunty niespoiste tak jak już wspomnieliśmy są jednym z rodzajów grunty rodzimego, naturalnego, o którym wspominamy w tym artykule. Grunty niespoiste tworzone są przez żwiry, piaski drobno, grubo, oraz średnioziarniste, oraz poprzez piaski pylaste. Ważnym zagadnieniem związanym z gruntami jest stopień zagęszczenia. Zaznaczany on jest w postaci dwóch liter ID. Im wyższa jest wartość zagęszczenia tym lepszy grunt. Jeśli chodzi o grunty spoiste, to w tej sytuacji należy w szczególności zwracać uwagę na stopień plastyczności. Idealne warunki na danej działce panują wtedy gdy jego wartość jest niższa od 0,25.