Wysokość opłaty legalizacyjnej

Wysokość opłaty legalizacyjnej

Możemy zaznaczyć, że wielkość kosztów wynikających z inwestycji budowlanej, jest jeszcze zależna od wyboru materiałów, wyrobów budowlanych. Poza tym w przypadku opłaty legalizacyjnej możemy zaznaczyć, że tutaj uwzględnia się wysokość opłaty, gdzie właściwy organ w momencie jeśli budowa nie została zakończona po wniesieniu opłaty jest w stanie zezwolić w drodze postanowienia dokończenie takiej budowy. Jeśli nie dochodzi do uiszczenia opłaty w terminie, to właściwy organ wydaje decyzję. Jest w stanie ona wstrzymać poszanowanie prowadzenia robót budowlanych, które są wykonywane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, na sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budową i przepisach, bez wymaganego pozwolenia na budowę i zgłoszenia, na podstawie zgłoszenia z naruszeniem. Także w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych dobrze jest przedstawić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń, jak i ukazać przyczynę wstrzymania robót. Będziemy mogli zdecydować się na działania, dzięki którym z czasem zostanie nam przyznane pozwolenie na wznowienie takich prac. Dobrze jest decydować się na inwestycję, która jest dobrej jakości, a przy tym koszty nie wydają się być dla nas za wysokie. W innym przypadku będziemy mogli skorzystać z odpowiedniej pomocy finansowej.