Zadaniem komisji sprawdzającej

Zadaniem komisji sprawdzającej

Występuje wiele rodzajów nieruchomości. Ale dla firm istotne wydają się być nieruchomości przemysłowe, magazynowe. To dzięki nim mają oni możliwość składowania materiałów, czy tworzenia pewnej produkcji. W ten sposób muszą zająć się zakupem odpowiedniej ziemi pod taką nieruchomość. Gdy jest prowadzone postępowania szukające przyczyn powstania katastrofy budowlanej, to tutaj komisja jest złożona z przedstawiciela właściwego organu w formie przewodniczącego, przedstawiciele innych zainteresowanych, czy właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, rzeczoznawcy, inne osoby posiadające kwalifikacje zawodowe. Do udziału mogą jeszcze zostać wezwani takie osoby, jak projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych, inwestor, właściciel, zarządca, czy użytkownik obiektu budowlanego oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanie robót budowlanych. Występuje organ w stanie nakazać właścicielowi, użytkownikowi, zarządu, zabezpieczenie miejsca katastrofy, obiektu budowlanego. Jest to wynikiem utworzenia pewnych napraw, remontu, czy wielu innych działań budowlanych, do których tutaj należy się w pełni podporządkować. Dzięki temu najlepiej będzie ustosunkować się do formy przeprowadzenia takich napraw obiektu budowlanego. Muszą być one prowadzone pod okiem specjalistów budowlanych.