Budowa domu a niezbędne formalności

Budowa domu a niezbędne formalności

Decydując się na wybudowanie własnego domu, zmuszeni jesteśmy do dokonania wielu czynności, niekoniecznie związanych bezpośrednio z fizycznymi pracami przy wznoszeniu murów czy kładzeniu dachu. Pierwszym krokiem będzie nabycie działki, gdzie stanie nasz wymarzony dom. Istotna jest lokalizacja, musi spełniać nasze oczekiwania, co do wielkości, położenia, ukształtowania terenu, sąsiedztwa, niezbędnych mediów. Oczywiście nabywając działkę sprawdźmy dokładnie jej stan prawny. Jeśli działka ma status rolny lub rekreacyjny, zorientujmy się, czy są możliwości przekształcenia jej na budowlana lub tez uzyskania warunków zabudowy siedliskowej. Gdy już mamy doprowadzone do działki niezbędne media, następnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Aby uzyskać takie pozwolenie, niezbędne będzie zgromadzenie wielu dokumentów, na pewno należy dołączyć takie materiały jak warunki przyłączenia mediów czy mapy sytuacyjno – wysokościowe. Jeśli działka nie ma statusu budowlanego, należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie będzie określona dozwolona powierzchnia budowanego obiektu, wysokość w szereg warunków technicznych koniecznych do spełnienia. Pozwolenie na prowadzenie budowy jest to de facto decyzja administracyjna. Pozwolenie takie musimy uzyskać bezwzględnie, jeśli budujemy nowy budynek, decydujemy się na rozbudowę starego czy też zrobienie nadbudówki. Czasami jednak nie musimy uzyskiwać zezwolenia, wystarczy odpowiednie zgłoszenie do miejscowego urzędu gminy. Niezbędne będzie na pewno zgromadzenie stosownych dokumentów dotyczących samej działki, gdzie będziemy budować. Na pewno będą potrzebne mapy geodezyjne oraz plan zagospodarowania danego terenu. Warunki zabudowy oraz plan zagospodarowania terenu posiadają poszczególne urzędy gmin. Wspomniane dokumenty zawierają szczegółowe informacje mówiące o przeznaczeniu danego terenu w planie rozwoju gminy, możliwościach zagospodarowania tej przestrzeni, doprowadzonych do naszej działki mediach. W sytuacji, kiedy dany obszar nie jest objęty takim planem zagospodarowania terenu, a dzieje się tak, gdy gmina nie ma pieniędzy na sporządzenie takiego dokumentu, ułatwia nam to uzyskanie pozwolenia na budowę bez zbędnych ograniczeń dotyczących szczegółów samych zabudowań. Oczywiście każdy powstający budynek powinien mieć swój plan oraz osobę odpowiedzialna za jego realizacje – kierownika budowy.