Zakup działki rolnej

Aby na danej działce możliwe było wybudowanie danego budynku, musi być to działka z odpowiednim przeznaczeniem. Budując dom musi być to przeznaczenie budowlane do budynków jednorodzinnych. Jeśli będziemy chcieli kupić działkę rolną pod kątem budowy to w tej sytuacji mamy dwie możliwości. Mianowicie możemy kupić działkę pod zabudowę siedliskową lub kupno działki małej i przekształcenie je w budowlaną. Jeśli wybierzemy sposób pierwszy, i wtedy będziemy chcieli wybudować na danej działce dom, to najpierw będziemy musieli udać się do urzędu. Należy sprawdzić, czy dana działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli w urzędzie jest taki plan zagospodarowania przestrzennego, to w nim znajdziemy między innymi informacje dotyczące tego jaka część takiej działki może by przeznaczona na budowę domu. Najczęściej jest to jeden hektar. Jeśli kupimy ten hektar ziemi, to będziemy mogli iść dalszymi krokami, a później złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Sprawa przedstawia się jednak inaczej kiedy w gminie nie ma planu. Wtedy należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli wybierzemy drugi sposób, a mianowicie kupno małej działki i przekształcenie na budowlaną, to będziemy musieli złożyć wniosek o odrolnienie. Taki wniosek zawierać musi dokument, który potwierdzać będzie własność działki, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, kopię mapy działki z projektem zagospodarowania.