Grunt pod nieruchomość

Nieruchomości to części powierzchni ziemskiej. Stanowią one odrębny przedmiot własności. Budynki jak również i urządzenia czy rośliny są trwale związane z gruntem. Z tego względu też grunt zaliczany jest do podstawowego rodzaju nieruchomości. Według prawa można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje nieruchomości: wyżej wspomniana nieruchomość gruntowa, oraz nieruchomość budynkowa i lokalowa. Nieruchomość gruntowa jest wydzieloną powierzchnią gruntu, która stanowi odrębny przedmiot własności. Grunty to inaczej części powierzchni ziemi, jest to rodzaj nieruchomości jak również i rzeczą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kodeks ten wyróżnia dwa rodzaje nieruchomości gruntowej: rolne i nierolnicze. Nieruchomości gruntowe są bardzo potrzebne, bo to na nich budowane są domy, mieszkania, centra handlowe, i inne budynki. Nieruchomość ta składać może się z jeden lub kilku działek gruntu oraz nie musi być jako ciągła część powierzchni ziemskiej. Grunt to podstawa, zarówno w budownictwie jak i architekturze. Rozpoczynając budowę domu musimy najpierw mieć grunt, miejsce na którym powstanie, czyli działkę budowlaną. Zanim jednak zaczniemy wybierać odpowiednią działkę powinniśmy określić swoje oczekiwania, możliwości finansowe jak również i potrzeby. Działka budowlana czyli grunt pod domem jest pierwszym etapem budowy i jak najbardziej jednym z najważniejszych.