Wydatki budżetowe na budownictwo

Wydatki budżetowe na budownictwo

Budżet państwa przeznaczył w tym roku na budownictwo, gospodarkę przestrzenną i mieszkaniową 1,48 mld zł. W porównaniu do poprzedniego roku to o 8% więcej, ale wcześniej zdarzały się lata kiedy było tych pieniędzy znacznie więcej. Było tak np. w latach 1995- 2002 kiedy suma na ten cel przeznaczona wynosiła ponad 2 mln zł, a w 2001 roku przekroczyła nawet 3 mln zł. Nietrudno policzyć, że to prawie trzy razy więcej niż w tym roku. Najwięcej pieniędzy z tej sumy otrzyma Fundusz Dopłat bo aż 600 mln zł z czego na dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych przeznaczonych będzie 482 mln. Z puli Funduszu dotuje się też budowę mieszkań socjalnych, chronionych, domów dla bezdomnych i różnych noclegowni. Na refundację premii gwarancyjnych przeznaczono o 70 mln zł więcej niż w ubiegłym roku i kwota ta wynosi 590 mln zł. 180 mln zł otrzymał Fundusz Termomodernizacji i Remontów. To mniej niż w roku ubiegłym i dużo mniej w porównaniu do roku 2000 kiedy miał on do dyspozycji prawie 300 mln zł. Z roku na rok maleją także wydatki na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych. W tym roku planuje się wydać na nie tylko 110 mln zł. Według finansowego planu państwa na lata 2011- 2014 jeszcze w tym roku na tysiąc mieszkańców ma przypadać 361 mieszkań i wskaźnik ten ma rosnąć co roku o 4 nowe mieszkania.