Podstawa budowania – projektowanie

Podstawa budowania - projektowanie

Zanim będzie można przystąpić do realizacji jakiegokolwiek projekt, czyli fizycznego rozpoczęcia budowy najpierw taki projekt musi powstać. Dlatego właśnie dziedziną nierozłącznie związaną z budownictwem jest architektura, czyli projektowanie. Architekt to osoba, która przygotowuje projekt realizowany następnie przez budowniczego. Jednak istnieje jeszcze osobna dziedzina pokrewna, jaką jest projektowanie budowlane. Różni się ona od szerokiej architektury głównie tym, że architektura to ogół czynności projektowych, w tym architektura krajobrazu, architektura wnętrz, planistyka i urbanistyka (rozplanowanie przestrzenne) oraz rozmaite architektoniczne wizje artystyczne. Tymczasem projektowanie budowlane zajmuje się tylko i wyłącznie projektowaniem budynków mieszkalnych i użytkowych a także różnego rodzaju budowli (również mostów, wiaduktów, estakad i tym podobnych). Projektant przygotowując plany i wyrysy musi koniecznie opierać się na przeprowadzonych wcześniej gruntownych badaniach geologicznych, hydrologicznych, a nawet archeologicznych oraz w oparciu o posiadaną wiedzę specjalistyczną z dziedziny mechaniki konstrukcji (niekiedy nawet, w zależności od specyficznych warunków podłoża: z dziedziny inżynierii zapobiegania trzęsieniom ziemi). Projekt architektoniczny musi uwzględniać wszystkie dane z zakresu geologii, hydrologii i tektoniki.