Rola dachu w budowie

Rola dachu w budowie

Jeśli budujemy mieszkanie, czy też inny lokal o funkcji użytkowej wprost nie możliwe jest, aby nie posiadał on zwieńczenia, jakim jest dach. Jeśli chcemy wyjaśnić ową koncepcję dachu musimy wspomnieć, że jest to po prostu niezbędne zwieńczenie budynku, czy domu. Takie zwieńczenie obecnie może mieć różny kształt, co zależy głównie od możliwości oraz koncepcji ekipy budowlanej, ale także i przyszłego właściciela budynku. Dziś można wyróżnić wiele rodzajów dachów, dlatego też można wybrać dowolny z nich, bowiem cechują się one faktem, że mają one nieco inne zastosowanie. Z tego też względu dach może mieć na przykład regularny charakter, zaś jego cechą charakterystyczną jest to, że w każdym jego występującym punkcie węzłowym przecinają się dokładnie trzy krawędzie. Innym rodzajem mogą być dachy nieregularne, które to nie mają wiele przecinających się krawędzi, a tym samym nie są one w sposób regularny ze sobą połączone. W dzisiejszych budowlach najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje dachów, które to są najczęściej wykonywane. Owe dachy z kolei dzielą się na te, które to posiadają dachy spadziste oraz płaskie. Jeśli mówimy o dachach płaskich, wówczas można posłużyć się także ich drugą nazwą, czyli stropodachami. Takie dachy mają cechę charakterystyczną taką, że są one stropem ostatniej kondygnacji budynku. Takie dachy tworzono najczęściej w okresie lat siedemdziesiątych, dziś rzadko można już spotkać takie konstrukcje. Najczęściej stosowane były w mieszkaniach jednorodzinnych, lecz dziś zostały najczęściej zastąpione przez konstrukcje płaskie. Obecnie dachy płaskie są bardzo często stosowane w codziennych czynnościach. Cechą charakterystyczną jest w dachach płaskich jest to, że mają one konstrukcję żelbetonową. Jest to konstrukcja nośna, która ma możliwość przyjmować na siebie znaczne obciążenia. Na tej konstrukcji istnieje izolacja cieplna, dzięki której mamy wiele pokryć dachowych. Często stosowane są także dachy spadziste. Owe dachy tworzone są pod kontem sześćdziesięciu stopni, oraz składają się z wielokątów płaskich. Obecnie w dachach tych wyróżniamy dach jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy oraz wielospadowy. Są to dachy o bardzo wielu kondygnacjach, przez co mają złożoną budowę.