Kiedy kontrola budowy

Kiedy kontrola budowy

Aby wartość nieruchomości była wysoka, to możemy poczynić pewne kroki. Zaliczamy tutaj przeprowadzenie kapitalnego remontu nieruchomości. W ten sposób będziemy mogli o wiele bardziej zwiększyć jego wartość, co jest przydatne w przypadku wynajmowania, czy sprzedaży nieruchomości. Odpowiednia kontrola budowy w przypadku stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę przeprowadza właściwy organ na wezwanie inwestora. Kontrola przede wszystkim jest związana ze sprawdzeniem zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym oraz zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki, czy terenu. Zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym dotyczy głównie wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, charakterystyki pomiarów technicznych. Uwzględnia to kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji, czy wykonanie widocznych geometrii dachu, zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego, zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z takiego obiektu budowlanego. Dany obiekt budowlany jest sprawdzony, przy uwzględnieniu wszelkich przepisów budownictwa. Takie przepisy powinny być brane pod uwagę.