Zadaniem nadzoru budowlanego

Zadaniem nadzoru budowlanego

Aby dana nieruchomość ukazywała nam pewną formę użytkowania, to należy zwrócić uwagę na działkę budowlaną, gdzie ma zostać wykonana. Będzie to miało wpływ na formę przeznaczenia nieruchomości. Gdy organy nadzoru budowlanego ustalają, że powstały pewne okoliczności, które uzasadniają wznowienie postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ administracji architektoniczno budowlanej, to tutaj wznawia organ, czy wszczyna z urzędu odpowiednie postępowania. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określa tryb przeprowadzania kontroli działań organów administracji architektoniczno budowlanej, wzory protokołów kontrolnych, sposób ich sporządzania. Organy nadzoru budowlanego współdziałają z organami administracji architektoniczno budowlanej oraz organami kontroli państwowej. Uwzględnia to przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli, jak i uzgadniania w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie własnych działań kontrolnych. Oni są w stanie zdecydować się na ustalenie kontroli dla danych obiektów budowlanych, które wydają się być tutaj bardzo ważne, a możliwe, że dostrzega się pewne nieprawidłowości. Następnie możemy wziąć pod uwagę błędy przedstawione przez komisję, które musimy w szybkim czasie zniwelować przez prace budowlane.