Budowa porządek w chaosie

Budowa porządek w chaosie

Budowa to ogół prac związanych z wykonaniem obiektu budowlanego od podstaw, ale również wszelkie czynności związane z jego odbudową, rozbudową, nadbudową i renowacją. Choć na pozór mogłoby się wydawać, że plac budowy to jeden wielki bałagan i nie wiadomo jak w tym chaosie należy funkcjonować, w rzeczywistości, nad całością czuwa inżynier nadzorujący budowę, który czuwa by wszystko odbywało się zgodnie z planem, a parametry powstającej budowli nie odbiegały od tych wymaganych w projekcie. Budowa jako fizyczna realizacja procesu budowlanego jest w istocie tylko jednym z etapów inwestycji. Z założenia budowa przeważnie realizowana jest na zlecenie inwestora, który zobowiązany jest literą prawa do zapewnienia warunków odpowiednim dla wybudowania obiektu i nadzorowania trwającej budowy. Osoby zaangażowane w realizację procesu budowy to: projektant (architekt), kierownik (lub kierownicy) robót, a w przypadku, gdy wymagają tego osobne przepisy: również inspektor nadzoru inwestorskiego. Niekiedy rodzaj gruntu pod budowę wymaga by zaangażować w roboty budowlane również geodetę, geologa (czy nawet hydrologa), a nawet archeologa. Według prawa budowlanego istnieje rozróżnienie między budową a innymi robotami budowlanymi. Do robót budowlanych zaliczamy również rozbudowę budynku, jego nadbudowę, renowację (remont) oraz rozbiórkę. Natomiast budową nazywamy każdy proces, w wyniku którego powstaje nowy obiekt budowlany.