Budownictwo wodne wszędzie tam, gdzie lustro wody

Budownictwo wodne wszędzie tam, gdzie lustro wody

Budownictwo wodne to obok budownictwa lądowego dział inżynierii; zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem takich budowli jak: jazy, kanały, śluzy, wały przeciwpowodziowe. O ile w obliczu kilku fal powodzi, jakie nawiedzały rokrocznie nasz kraj, a także nękały całą Europę i świat, większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne są odpowiednio zaprojektowane i wybudowane wały przeciwpowodziowe; podobnie rzecz się ma ze śluzami i kanałami, o tyle rzadko kto w ogóle słyszał kiedykolwiek o takiej nazwie jak jaz. Tymczasem w naszym kraju można spotkać całe mnóstwo jazów wybudowanych na zbiornikach wodnych. Jaz jest to bowiem budowla hydrologiczna mająca na celu spiętrzanie wody i utrzymywanie jej stałego poziomu w zbiornikach wodnych. Ma to znaczenie dla celów żeglugowych, ale też w pewnym stopniu – dla zabezpieczenia przed powodzią. Ze względu na materiały użyte do budowy wyróżniamy jazy ziemne, ziemno-betonowe, a nawet gumowe. Natomiast każdy jaz, niezależnie od rodzaju budowy czy konstrukcji, składa się z części podwodnej i nadwodnej, a generalnie jazy możemy podzielić na ruchome i nieruchome. Te pierwsze są znacznie praktyczniejsze, gdyż pozwalają na regulację poziomu wysokości słupa wody. Często równocześnie z budową jazu buduje się też śluzy umożliwiające wygodna przeprawę przez zbiornik wodny.