Geodezja pokrewna dziedzina dla budownictwa

Geodezja pokrewna dziedzina dla budownictwa

Mówiąc w bardzo wielkim uproszczeniu, geodezja (zwana też miernictwem) zajmuje się prowadzeniem pomiarów gruntu. Dokonywanie precyzyjnych pomiarów jest czynnością niezbędną dla architektury i budownictwa (wymierzanie granic działek budowlanych). Dawne przyrządy miernicze były nie dość precyzyjne, zaś ich używanie wymagało niezwykłej precyzji i umiejętności, a mimo to, wyniki często mijały się z rzeczywistością. Współczesny geodeta ma już do dyspozycji niezwykle precyzyjne, elektroniczne urządzenia pomiarowe. Dzisiejsi geodeci wykorzystują między innymi elektroniczne dalmierze (urządzenia pomiarowe działające z uwzględnieniem naturalnej krzywizny Ziemi) oraz elektroniczne urządzenia pozycjonujące GPS. Dzięki temu geodeta może bardziej precyzyjnie wymierzyć działkę budowlaną a także określić dokładnie miejsce i zakres miejsca przyszłej budowy. Jednak wiedza z dziedziny geodezji niejednokrotnie bywa przydatna również w trakcie kontrolowania prawidłowego wykonywania prac bieżących podczas trwającej budowy. Stąd właśnie wielu inżynierów budownictwa decyduje się na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności o wiadomości z dziedziny geodezji. W istocie nie jest to aż tak trudnie gdyż podczas regularnych studiów inżynierskich z dziedziny budownictwa lądowego na większości polskich uczelni państwowych geodezja wykładana jest jako jeden z regularnych przedmiotów.