Projekt i montaż kolektorów słonecznych

Projekt i montaż kolektorów słonecznych

Trudno uwierzyć w to, że aż 40% energii w budownictwie zużywa się na potrzeby ogrzewania. A przecież ceny paliw i energii rosną z roku na rok w zastraszającym tempie. Dlatego warto pomyśleć o alternatywnych sposobach pozyskiwania energii. Jednym z nich jest instalacja kolektorów słonecznych dzięki, którym mamy bezpłatny dostęp do energii. Wykorzystuje się ją do podgrzewania wody jak i do ogrzewania pomieszczeń domowych. Przy instalowaniu kolektorów solarnych potrzebna będzie większa kotłownia w której zmieszczą się zbiorniki na ciepłą wodę. Należy to uwzględnić już w projekcie domu. Także odległość pomiędzy kotłownią a kolektorami powinna być jak najmniejsza co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych strat ciepła na instalacji. W zimie gdy sprawność kolektorów maleje należy je podłączyć do dodatkowego źródła ciepła. Kiedy kolektory będą miały wspomagać system grzewczy, to kotłownia też musi być do tego odpowiednio przygotowana. Oczywiście kolektory słoneczne można też zastosować na budynku już istniejącym co łączy się również z przystosowaniem kotłowni. Zarówno w nowym jak i starym budynku u nich odpowiednie miejsce. Muszą być umieszczenie kolektorów wymaga przemyślenia, aby znaleźć dla w miejscu najbardziej i najdłużej w ciągu dnia nasłonecznianym, nie powinny też szpecić całości budynku, ale korzystnie z nim współgrać.