Wodne obiekty inżynieryjne

Wodne obiekty inżynieryjne

Społeczeństwa i narody rozrzucone po całym świecie, od tysięcy wręcz lat starały się zapanować nad przyrodą i sprawić, by im służyła jak najlepiej, a nie była tylko zagrożeniem. Sprawienie, żeby tak istotny dla człowieka żywioł, jakim jest woda, nie był zagrożeniem, jest chyba największym i najczęściej spotykanym problemem. Dorzecza wielkich rzek przyciągają ludzi, bo ułatwiały transport, zapewniały żywność i obfitość ryb. A do tego ziemie położone w ich pobliżu zawsze były bardzo żyzne dzięki regularnym często wylewom. I to właśnie, co jest wprawdzie przydatne, ale na dłuższą metę stawało się ogromnie niebezpieczne a czasami wręcz doprowadzało do upadku całe narody, najbardziej zaprzątało umysły ludzkie. Narody starały się od zawsze regulować na ile były w stanie bieg rzek. Budownictwo w tym zakresie to przede wszystkim tamy i zapory, które miały za zadanie zatrzymywać większy napór wody, gromadzić jej zapas na okresy suche i zatrzymywać jej nadmiar w porach deszczowych. Ich konstrukcje z biegiem czasu ulegały ulepszeniu, stawały się coraz większe i większe. Obecnie największe zapory świata to gigantyczne konstrukcje ogromnych rozmiarów. Wystarczy wspomnieć, że zbiornik wodny jaki powstał w Chinach po wybudowaniu zapory Trzech Przełomów jest tak wielki, że spowodował minimalne odchylenie i zmianę punktu ciężkości całej naszej planety.