Przetargi i budownictwo drogowe

Przetargi i budownictwo drogowe

Rosnąca konkurencja na rynku zawsze powoduje, że w takiej sytuacji zawsze pojawiają się osoby i firmy, które będą próbować zdobyć sobie przewagę nad innymi w niekoniecznie uczciwy sposób. A jednym z bardziej skutecznych sposobów na zdobywanie dobrych i intratnych zleceń jest korumpowanie osób odpowiedzialnych za dokonywanie wyboru. Państwo, któremu zależy na uczciwym przebiegu konkurencji pomiędzy firmami starają się temu zapobiegać. A jednym z najbardziej znanych i to na całym świecie sposobów na maksymalnie uczciwe przeprowadzanie kontaktów na duże prace jest ogłaszanie przez zamawiającego przetargu, którego warunki są jasne i dostępne dla każdego. Jeśli są one wystarczająco jasno sformułowane i nie faworyzują ewidentnie żadnej ze stron, to takie postępowanie jest faktycznie dobrym rozwiązaniem, bo zmusza jednocześnie składające oferty przedsiębiorstwa, do tego, by ich oferty były maksymalnie konkurencyjne. Budownictwo infrastrukturalne, drogowe i to związane z wydatkami czynionymi przez budżet państwa są najczęstszymi firmami, które organizują tego typu przetargi. Są one do tego wręcz zobowiązane. Nie jest to metoda bez wad, ale obecnie nie ma chyba lepszego sposobu na uczciwe rozstrzyganie tego typu spraw. Im mniej udziału pojedynczych ludzi, którzy mogą nie być do końca obiektywni, tym lepiej. Inna sprawa, ze przepisy są tak skonstruowane, iż pozwalają na wielokrotne odwołania, co zazwyczaj ogromnie opóźnia każdy przetarg.